váš servis značkové elektroniky...

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost Sirius servis elektroniky s.r.o. zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Prohlášení o ochraně soukromí
SIRIUS servis elektroniky s.r.o. se zavazuje respektovat a ochraňovat vaše soukromí. SIRIUS servis elektroniky s.r.o. se zavazuje chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Zabezpečení osobních údajů
SIRIUS servis elektroniky s.r.o. je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší společností. SIRIUS servis elektroniky s.r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete online.

Kde jsou vyžadovány osobní údaje
Vstupem do obchodního systému (e-shopu), který je přístupný pouze těm návštěvníkům stránek, kteří jsou zaregistrováni. V tomto případě je po návštěvnících při vstupu do e-shopu vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě kterých se ověřuje jejich identita a povoluje vstup. Data jsou shromažďována na dobu nejméně 3 let, vždy však nejpozději do doby, než zákazník sám požádá emailem o vymazání svých dat z naší databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci a nákup zboží. Pokud si přejete svá data smazat, pošlete prosím email na sirius@sirius-zlin.cz. Smazáním dat se zruší váš uživatelský účet a vaše registrace.

Údaje, které shromažďujeme
SIRIUS servis elektroniky s.r.o. provozuje e-shop, na kterém můžete objednávat produkty a servisní činnosti oboru elektroniky. Osobními údaji, které jsou shromažďovány, jsou fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce.

Přístup k osobním údajům na e-shopech
Vaše osobní údaje, které jste nám již poskytli, lze kdykoli kontrolovat a aktualizovat v záložce Můj účet.

Proč tyto údaje shromažďujeme
SIRIUS servis elektroniky s.r.o. bude shromažďovat a používat vaše osobní údaje pouze s vaším vědomím a souhlasem, a to pro objednávání zboží, případně pro konzultaci servisní činnosti, reklamace a poradenství. Můžeme používat vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb vaší osobě, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, poskytování dotazů na produkty, případně informací, které žádáte, či odpovědí na vaše stížnosti nebo dotazy.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů
SIRIUS servis elektroniky s.r.o. získává váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako našeho zákazník.