váš servis značkové elektroniky...

Typické závady moderních LCD, LED a plazmových televizorů

Časté závady plochých televizorů

Vtomto článku uvádíme příklady typických závad televizorů, se kterými jsme se za dlouhá léta činnosti našeho autorizovaného servisu setkali. Cílem této stránky je usnadnit vám, uživatelům, popis případné závady vašeho televizoru při komunikaci se servisem. Obzvláště jsme se zaměřili na závady LCD a plazmových panelů. Obrázková galerie závad zobrazovacích jednotek vám pomůže správně pojmenovat vaši závadu, což nemusí být pro laika někdy právě jednoduché.

 

Obrázková galerie nejčastějších závad moderních obrazovek

Pro snazší popis závad nebo jen pro zajímavost jsme pro vás sestavili tuhle galerii závad zobrazovačů.

Galerie obsahuje fotografie závad způsobených mechanickým poškozením nebo chybou elektroniky. Nechybí rozbité LCD i plazmové panely, proužky, barevná solarizace, moaré, vadné pixely apod.

Lze předejít některým závadám LCD / plazmové obrazovky?

Ano, jedná-li se o vypálení plazmových obrazovek. Plazmové panely jsou velmi citlivé na statický obraz. Zejména u zcela nových panelů může dojít již po několikahodinovém sledování stejného TV kanálu k vypálení jeho loga (př. logo TV Nova, viz galerie). Dále pak si dávejte pozor na možnost vypálení černých vodorovných okrajů nahoře a dole, nebo i po stranách, při nevhodně zvoleném formátu obrazu. Upozorňujeme, že tato závada není uznatelná pro záruční opravu a jediné řešení tohoto problému je výměna celé zobrazovací jednotky, což je vždy velmi nákladná oprava.
K vážnému poškození TV může dojít i při přepětí při zásahu bleskem za bouřky, proto důrazně doporučujeme preventivně před bouřkou přístroje vytahovat ze sítě a nejlépe odpojit i anténu, satelitní koaxiální kabel, popř. síťový LAN kabel.
Rovněž zajistěte, aby váš televizor napadl za oběť při hrátkách malých dětí. I malý předmět šikovně mrštěný do plochy LCD obrazovky může výrazně zahýbat rodinným rozpočtem. Poškození nárazem znamená na 100% destrukci panelu. Ceny náhradních panelů se mnohdy blíží ceně nové TV. Plazmové obrazovky jsou vůči dětem trošku více odolnější, ale i tady je nutná obezřetnost. Starší modely plazem mívaly před PDP panelem umístěno vyměnitelné ochranné sklo, od čehož se postupně ve výrobě upustilo z důvodu usazování prachu mezi sklem a samotným panelem. Novější modely plazmovek mají krycí sklo nalepeno přímo na PDP panelu, a tudíž není možno jej vyměnit.

Typické závady TV podle kategorií

PROBLÉM S NAPÁJENÍM

NELZE ZAPNOUT Z POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU (STANDBY), SVÍTÍ KONTROLKA
NELZE ZAPNOUT Z POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU (STANDBY), NESVÍTÍ KONTROLKA
LZE ZAPNOUT, ALE NENABĚHNE OBRAZ
CYKLICKY SE ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ
NEFUNGUJE AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
NEPRACUJE PŘI NAPÁJENÍ ZE SÍŤOVÉHO ADAPTÉRU
TV SE SAMA VYPÍNÁ
TV SE SAMA ZAPÍNÁ
PŘÍSTROJ NABÍHÁ / STARTUJE VELMI POMALU
NELZE VYPNOUT (NEPRACUJE POWER-OFF)

FYZICKÉ POŠKOZENÍ

POŠKOZENÁ / DEFORMOVANÁ OBRAZOVKA – LCD PANEL (DISPLEJ)/ ROZBITÝ PDP PLAZMOVÝ PANEL / PRASKLÉ KRYCÍ SKLO
POŠKOZENÍ KRYTU / BUBLINY V RÁMU / LOUPE SE / PROHNUTÝ / POŠKRÁBANÝ
POŠKOZENÝ STOJAN
POŠKOZENÉ OVLÁDACÍ KNOFLÍKY / TLAČÍTKA
POŠKOZENÁ ZÁSUVKA /ZÁSTRČKA / ZLOMENÝ KONEKTOR
CHYBÍ SOUČÁST / NEBO OZDOBNÉ ČÁSTI
TIŠTĚNÉ ZNAČKY SMAZÁNY
PŘÍSTROJ HOŘEL / KOUŘIL
PŘÍSTROJ SE NADMĚRNĚ ZAHŘÍVÁ / ROZTAVENÉ ČÁSTI
POŠKOZENÁ PŘÍVODNÍ ŠŇURA
POŠKOZENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
CHYBÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŠPATNÝ PŘÍJEM NEBO SPOJENÍ

TV NELZE NALADIT / ROZLAĎUJE SE
TV NELZE NALADIT V REŽIMU DVB-T (POZEMNÍ DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ), DVB-C (KABELOVÝ DIGITÁLNÍ PŘÍJEM), DVB-S (DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘÍJEM)
NELZE NALADIT KONKRÉTNÍ TV KANÁL (VĚTŠINOU NENÍ VADA TV)
OBRAZ ZAMRZÁ, SEKÁ SE, VYPADÁVÁ PŘÍJEM
VYPADÁVÁ ZVUK / ZPOŽĎUJE SE
HRAJÍ POUZE “VOLNÉ” TV STANICE (NENÍ CHYBA TV)

PROBLÉM S UKLÁDÁNÍM DO PAMĚTI

TV NEULOŽÍ NALADĚNÉ STANICE
TV NEULOŽÍ NASTAVENÍ OBRAZU, ZVUKU APOD (AUTOMATICKÝ RESET NASTAVENÍ)
PROBLÉM S UKLÁDÁNÍM SATELITNÍCH STANIC

VADY OBRAZU

ŽÁDNÝ OBRAZ
MIZÍ OBRAZ PO ZAHŘÁTÍ / ZA STUDENA
POUZE ŠEDÁ / ČERNÁ PLOCHA / SVÍTÍ POUZE PODSVÍCENÍ
OBRAZ JE PŘÍLIŠ TMAVÝ
OBRAZ JE PŘÍLIŠ SVĚTLÝ
KONTRAST JE PŘÍLIŠ MALÝ
PŘÍLIŠ VELKÝ KONTRAST
JEN ČÁSTEČNÝ OBRAZ (CHYBÍ ČÁST OBRAZU)
STÍNY (DUCHY) V OBRAZE
SOLARIZAČNÍ EFEKT V OBRAZE (viz foto)
ŠPATNÁ ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST
ZÁKMITY V OBRAZE
ŠPATNÁ LINEARITA NEBO GEOMETRIE OBRAZU
NESPRÁVNÁ VELIKOST OBRAZU
NEFUNKČNÍ AUTOMATICKÝ FORMÁT OBRAZU
OBRAZ NAŠIKMO / VZHŮRU NOHAMA
ROZMAZANÝ, POMALÝ OBRAZ (LCD)
SNĚŽENÍ V OBRAZE
TEČKY NEBO DROPOUTY (VADNÉ PIXELY) V OBRAZE
PRUHY (ČÁRY, LINKY, TENKÉ PROUŽKY) V OBRAZE(viz foto)
ZÁZNĚJE V OBRAZE
VÍCENÁSOBNÝ OBRAZ (DUCHY)
MOARÉ
MOZAIKOVÝ ŠUM
ŠPATNÝ OBRAZ/KÓDOVANÝ
PROBLÉM V SYNCHRONIZACI
PUMPOVÁNÍ OBRAZU
BLIKAJÍCÍ OBRAZ
OBRAZ SE ZÁBLESKY
NESTABILNÍ OBRAZ
OBRAZ ZMRAZENÝ
CHVĚNÍ OBRAZU
TŘESENÍ OBRAZU (VODOROVNĚ / SVISLE)
VYPÁLENÉ LOGO TV PROGRAMU – PLAZMA
VYPÁLENÉ VODOROVNÉ ČERNÉ OKRAJE NAHOŘE A DOLE – PLAZMA

ZVUK, RUŠIVÉ ZVUKY

NEJDE ZVUK Z REPRODUKTORŮ
NEJDE ZVUK ZE SLUCHÁTEK
NÍZKÁ ÚROVEŇ ZVUKU
PŘÍLIŠ VYSOKÁ ÚROVEŇ ZVUKU
VYPADÁVA ZVUK
NEPRACUJE UMLČENÍ ZVUKU (MUTE)
PROBLÉM VE STEREOVÁZE (BALANCE)
ŠPATNÁ FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA
ZPOŽDĚNÍ ZVUKU / LIP-SYNC
ZKRESLENÝ ZVUK
ŽÁDNÉ NEBO SLABÉ VÝŠKY
ŽÁDNÉ NEBO SLABÉ BASY
ŠPATNÁ REPRODUKCE ZE SLUCHÁTEK
BRUM, VRČENÍ, SYČENÍ, PRASKÁNÍ, BZUČENÍ, ŠKRÁBÁNÍ, PÍSKÁNÍ
BZUČENÍ, RUŠIVÉ ZVUKY ZOBRAZOVAČE NEBO ZDROJE